Skip to main content

Kodeks etyki firmy Vetoquinol

Od kilkudziesięciu lat Vetoquinol stara się promować kulturę etyki, przejrzystości i zgodności zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. Dzielimy jedną ambicję: umieszczać nasze działania w ramach sprzyjających przestrzeganiu standardów zawodowych i etycznych, niezależnie od miejsca, w którym jesteśmy.

Ta ambicja nie może zostać zrealizowana bez aktywnego udziału każdego z Nas. Dostępnych jest wiele narzędzi, które mogą inspirować nasze wybory i kierować naszymi codziennymi działaniami.

Jednym z nich jest  nasz Kodeks Etyki.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem i odwoływania się do niego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących kwestii etycznych. Od każdego z nas zależy, czy przy wykonywaniu swoich obowiązków urzeczywistnimy kulturę uczciwości w celu przestrzegania zobowiązań firmy Vetoquinol w zakresie etyki oraz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

Nie możemy tolerować żadnego zachowania ani czynu, który zagrażałby naszym celom w zakresie uczciwości. W ten sposób wspólnie osiągniemy jeszcze więcej i przyczynimy się do zapewnienia długoterminowego rozwoju naszej firmy.

Kliknij tutaj, aby pobrać Kodeks Etyki firmy