Skip to main content

Tam gdzie innowacje są pracą zespołową

Nad rozwojem innowacyjności pracuje ponad 150 pracowników Vetoquinol na całym świecie. Zespół naukowców, wynalazców, lekarzy i menadżerów współpracuje ze sobą, aby ciągle unowocześniać nasze produkty.
 Nasza ciągła wytężona praca jest niezbędna, aby uczynić terapię zarówno skuteczną jak i łatwą do stosowania. W tym procesie praca grupowa jest kluczowym elementem sukcesu, począwszy od wizji projektu aż do jego zakończenia.

Badania farmaceutyczne to długi i skomplikowany proces

Rozwój produktu farmaceutycznego wymaga czasu (średnio od 5 do 10 lat), udziału fachowców z różnych dziedzin i inwestycji finansowych w przedziale od 3 do 15 milionów Euro. W opracowywaniu leków weterynaryjnych kluczową rolę odgrywa aspekt farmaceutyczny: należy stale poszukiwać i ulepszać rozwijać postacie farmaceutyczne, które są łatwe do zastosowania dla lekarzy weterynarii, hodowców i właścicieli małych zwierząt. Poprzez ciągłe poszukiwanie najlepszego sposobu dawkowania, czasu i miejsca podania, bierzemy pod uwagę zarówno bezpieczeństwo zwierzęcia, jak i jego właściciela. Staramy się, aby produkty dla zwierząt gospodarskich pozwalały hodowcom szybko przywrócić zwierzę do cyklu produkcyjnego i były bezpieczne dla konsumentów.
 

Kilka przykładów, gdzie nasze kompleksowe podejście ma znaczenie:

- smakowite tabletki, chętnie przyjmowane przez psy i koty,
- formuły iniekcyjne w pojedynczej dawce z długotrwałym efektem, praktyczne do leczenia stada,
- leczenie psów preparatami w postaci płynnej, dla łatwiejszego i dokładniejszego podawania przez właścicieli.

Dopuszczenie do obrotu jako finalny proces badań farmaceutycznych

Wprowadzanie do obrotu leku dla ludzi lub zwierząt zależy od otrzymania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Przyznawane jest ono na podstawie wyczerpującej dokumentacji, z której wynika, że produkt spełnia wymagania określone przez Ministerstwo Zdrowia wymagania w zakresie jakości, bezpieczeństwa i skuteczności. Gdy produkt zostanie wprowadzony do obrotu, Vetoquinol kontynuuje monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności swoich leków.

Badania