Skip to main content

Od momentu założenia firmy w 1933 r. innowacje były głównym elementem strategii rozwoju Vetoquinol. Obok analiz nowych składników aktywnych lub nowych leków, dział Badań i Rozwoju (R&D) koncentruje się na nowych gatunkach docelowych oraz rozszerzaniu zastosowań produktów i obszarów dystrybucji.

Przez lata innowacje umożliwiły firmie skupienie się na silnych obszarach terapeutycznych i gatunkach docelowych, aby optymalnie wykorzystać zasoby.
Vetoquinol co roku inwestuje ponad 30 milionów euro w badania i rozwój. Inwestycja ta umożliwia nam prowadzenie ambitnych programów badawczych mających na celu
wprowadzanie innowacji terapeutycznych. R&D koncentruje się na rozwoju przełomowych innowacji, a także innowacji przyrostowych i ewolucji istniejących produktów.

Innowacje produktowe, w połączeniu z technologią cyfrową i diagnostyką oferowaną przez Vetoquinol, pozwalają nam reagować inaczej i lepiej na oczekiwania hodowców, właścicieli zwierząt i lekarzy weterynarii. Vetoquinol stara się oferować swoim klientom kompleksowe rozwiązania, które spełniają ich potrzeby, integrując niezbędne elementy wymagane do uzyskania wyniku, który spełnia ich oczekiwania.

Dział badawczo-rozwojowy Vetoquinol opracowuje liczne inicjatywy w celu poszerzenia, wspierania lub uzupełniania działalności firmy.

  • Partnerstwa z podmiotami prywatnymi i publicznymi w celu zainicjowania przełomowych projektów innowacyjnych.
  • Regularne publikacje w uznanych czasopismach naukowych, zgłoszenia patentowe, wnioski o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (MA) i rozwój sieci ekspertów naukowych.
  • Przewidywanie zmian regulacyjnych w dziedzinie leków weterynaryjnych i zachowań klientów.

Celem tych inicjatyw jest zapewnienie jak najlepszej obsługi klientom weterynaryjnym, hodowcom i właścicielom zwierząt domowych.
weterynaryjnych, hodowców i opiekunów zwierząt domowych.

Prace badawczo-rozwojowe Vetoquinol są zlokalizowane głównie we Francji, z centrum wiedzy specjalistycznej i i doskonałości naukowej w siedzibie głównej firmy we wschodniej części Francji w Lure (Franche-Comté). Obecnie dział badawczo-rozwojowy Vetoquinol zatrudnia prawie 180 osób, w tym około 60 kierowników naukowych i 100 badaczy, aby reagować na bieżące kwestie związane ze zdrowiem zwierząt.
Podstawową rolą działu badawczo-rozwojowego jest opracowywanie leków do rejestracji w krajach w których Vetoquinol działa lub dystrybuuje swoje produkty. Dlatego Vetoquinol
posiada jednostki zajmujące się rozwojem produktów na całym świecie (Francja, Stany Zjednoczone, Polska, Brazylia), które przyczyniają się do budowania reputacji firmy.